نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس مسئول کارگزینی، رفاه، بیمه و بازنشستگی

کارشناس مسئول کارگزینی، رفاه، بیمه و بازنشستگی


نام و نام خانوادگی: گلثومه نظری

کارشناس مسئول کارگزینی، رفاه، بیمه و بازنشستگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی

شماره تماس: 05832413830 داخلی 130