نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام مسکن (ویژه اعضای هیأت علمی)

وام مسکن (ویژه اعضای هیأت علمی)


 

این وام به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی،رسمی قطعی و پیمانی پرداخت می‌گردد. در حال حاضر میزان این وام برای خرید مسکن یا ساخت براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبلغ یکصد میلیون تومان می‌باشد. تسهیلات مذکور بدون سپرده گذاری با دوره باز پرداخت حداکثر 20 ساله و با نرخ 18 درصد می باشد  .کلیه متقاضیان محترمی که از این وام استفاده ننموده اند در صورت تمایل می توانند با ارائه درخواست کتبی و حکم کارگزینی به اداره رفاه کارکنان دانشگاه مراجعه نموده تا پس از طی مراحل مربوط از طریق ستاد رفاهی وزارت متبوع به بانک مورد نظر معرفی ‌گردند .

مدارک مورد نیاز :

1- درخواست متقاضی

2- تصویر حکم کارگزینی

نامه مرتبط