نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرامور اداری وپشتیبانی در نشست منطقه 9 کشور حضور یافت

مدیرامور اداری وپشتیبانی در نشست منطقه 9 کشور حضور یافت


مدیرامور اداری وپشتیبانی در نشست منطقه 9 کشور حضور یافت

مدیرامور اداری وپشتیبانی دانشگاه کوثر در نشست مدیران منطقه 9 کشور حضور یافت.

به گزارش رابط خبری مدیریت امور اداری وپشتیبانی دانشگاه کوثر رضا علیزاده گفت: نشست مدیران امور اداری وپشتیبانی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی منطقه 9 به میزبانی دانشگاه بجنورد در روز دوشنبه 17 تیر برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست با حضور مجید باروت کوب زاده مدیر مناطق اداری وپشتیبانی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار و بحث طبقه بندی مشاغل از موارد مطرح شده ی این نشست بود.

رضا علیزاده از دیگر دستورات این نشست را بهره وری،سختی کار وارتقای رتبه کارکنان قرار دادی،بررسی ضریب حقوقی 98 ورفع ابهامات را اعلام کرد.

وی همچنین گفت: در این نشست آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی وغیر هیات علمی نیز بحث و بررسی شد.