نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف ریس اداره کارگزینی

شرح وظایف ریس اداره کارگزینی


 

 لیلی الهیان کیکانلو 

رییس اداره کارگزینی،رفاه ،بیمه،بازنشستگی            

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

شماره تماس:05832411722  داخلی 129

شرح وظایف

ثبت اطلاعات پرسنلي در سامانه كارگزيني

صدور احكام كارگزيني نيروهاي قراردادي، پيماني و رسمي

صدور احكام كارگزيني تغيير ضريب

انجام امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

اجاره مجتمع رفاهی برای اقامت همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه

انعقاد قرارداد جهت  اقامت همکاران

انعقاد بیمه نامه در خصوص مسئولیت، آتش سوزی، حوادث دانشجویی و بیمه تکمیلی درمان

انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند

آموزش مسائل اداري به كاركنان در طول سال

برقراري حق اولاد، عائله مندي، درج مدرك و يا قطع آنها پس ازگرفتن مجوز از مديريت مربوطه

انجام امور مربوط به نيروهاي جديد الاستخدام از جمله تكميل فرم سایت کارمند ایران و بارگذاری مدارک، اعلام شروع به كار، تعيين محل خدمت و ...

اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان

پيگيري نامه هاي ارجاعي از سمت مقام مافوق

تكميل و ارجاع ليست نيروها به امور مالي جهت پرداخت حق مسكن، بن غير نقدي، كمك هزينه مهدكودك

بستن ليست اضافه كار و ارسال آن به امور مالي پس از تائيد رئيس واحد

پيگيري و انجام امور محوله و مربوطه زير نظر مقام‌هاي مافوق

انجام امور مربوط به ورود وخروج كاركنان در سامانه حضور و غیاب

اعلام گزارش به مسئولين واحدها جهت اعلام اضافه كار ماهانه

انجام امور مرخصي ها واعلام مانده مرخصي پرسنل واحدها به طور مجزا

پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربوطه