نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط بیمه آتش سوزی

شرایط بیمه آتش سوزی


با عنایت به تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین شرکت بیمه معلم و دانشگاه، شرایط ویژه‌ای به شرح ذیل برای بیمه آتش سوزی منازل مسکونی همکاران محترم دانشگاه در نظر گرفته شده است.همکاران محترم در صورت تمایل به صدور بیمه‌نامه می‌توانند درخواست کتبی خود را به حوزه رفاه دانشگاه ارسال نمایند.

بیمه آتش‌سوزی با خطرات سیل و زلزله و طوفان:که با اعلام سرمایه ساختمانها و موجودی انها حق بیمه اعلام خواهد شد که با فرمول: سرمایه *6/1 تقسیم بر 1000، محاسبه میشود.