نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع 600 کیلو برنج بین کارکنان

توزیع 600 کیلو برنج بین کارکنان


توزیع 600 کیلو برنج بین کارکنان

باهمت مدیریت امور اداری وپشتیبانی دانشگاه کوثر 600 کیلو برنج بین کارکنان واعضای هیات علمی توزیع شد.

به گزارش رابط خبری مدیریت امور اداری وپشتیبانی دانشگاه کوثر پیرو اعلام کمیته ذیل کارگروه تنظیم بازار استان نسبت به توزیع برنج تنظیم بازار،مکاتبات لازم توسط مدیریت امور اداری با سازمان صنعت،معدن وتجارت انجام و برای تهیه برنج طبق جدول زمانبندی از فروشگاه های معرفی شده اقدام لازم انجام شد.

همچنین با همت مدیریت امور اداری و پشتبانی دانشگاه کوثر پس دریافت حواله برنج به مقدار 600 کیلو طبق زمانبندی نسبت به توزیع آن بین کارکنان و اعضای هیات علمی اقدام شد.