نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید بیمه تکمیلی درمان1399-1400 /بیمه رازی

تمدید بیمه تکمیلی درمان1399-1400 /بیمه رازی


 

 

 

 

به اطلاع همکاران گرامی می رساند بدینوسیله زمان ثبت نام برای بیمه تکمیلی با تعهدات و تعرفه حق بیمه ماهانه با احتساب مالیات و ارزش افزوده 1.280.000 ریال به ازای هر نفر که 50 درصد آن برای اعضای دانشگاه و افراد تحت تکفل آنان توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد و تا تاریخ 1399/09/01 تمدید شد. لذا شایسته است متقاضیان در اسرع وقت طبق فایل پیوست از طریق سامانه به اداره کارگزینی،رفاه،بیمه ، بازنشستگی دانشگاه ارسال نمایند. بدیهی است تاریخ تعیین شده قابل تمدید نیست.

جدول تعهدات بیمه تکمیلی درمان (بیمه رازی)