نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل به شرح ذیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس:

۳۲۲۵۸۸۶۵_۳۲۲۶۲۸۶۱_ ۳۲۴۲۷۵۶۶

مدیر اموراداری وپشتیبانی  داخلی 120

رییس اداره کارگزینی ورفاه وبازنشستگی داخلی 129

رییس اداره تدارکات وپشتیبانی داخلی 119

کارپردازی داخلی127

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان