نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغيير صندوق بازنشستگي در بدو استخدام رسمي آزمايشي

تغيير صندوق بازنشستگي در بدو استخدام رسمي آزمايشي


تغيير صندوق بازنشستگي در بدو استخدام رسمي آزمايشي

پیرو بخشنامه شماره 104 مورخ 1391/04/17 سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی به استحضار می‌رساند، همکارانی که در وضعیت رسمی آزمایشی پذیرفته می‌شوند در بدو استخدام می‌توانند مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شوند. مگر اینکه عضو تقاضای اشتراک در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را داده باشد. شایسته است در صورت تقاضای تغییرصندوق(از تأمین اجتماعی به صندوق کشوری) یا عدم تغییر طی درخواست کتبی به حوزه اداری وپشتیبانی دانشگاه اعلام نمایید.