نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آبیاری درختان پروژه 19 مهر انجام شد

آبیاری درختان پروژه 19 مهر انجام شد


آبیاری درختان پروژه 19 مهر انجام شد

با دستور مدیر امورادرای وپشتیبانی دانشگاه کوثرآبیاری درختان پروژه 19 مهر انجام شد.

به گزارش رابط خبری مدیریت اموراداری وپشتیبانی دانشگاه کوثر رضا علیزاده درتوضیح این خبر گفت:با پیگری های انجام شده به طور متناوب از درختان پروژه 19 مهر دانشگاه واقع در تخت ارکان بازدید و به طور دوره ای درختان این پروژه آبیاری می شوند.

وی ادامه داد: این درختان در ابتدای سال جاری با همت اداره پشتیبانی و طرح برنامه دانشگاه در این محل غرس شده است.