نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

6 دستور جدید در هیات رییسه مصوب شد

6 دستور جدید در هیات رییسه مصوب شد


6 دستور جدید در هیات رییسه مصوب شد

به گزارش رابط خبری معاونت اداری و مالی دانشگاه کوثر:آخرین نشست هیات رییسه دانشگاه شامل  10دستور بود که 6 دستور تصویب و اجرا ابلاغ شد. باقی دستورات به نشست شماره 128 جهت بررسی موکول شد.