نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس معاونت اداری و مالی

کارشناس معاونت اداری و مالی


زهره فرجی‌مقدم

کارشناس معاونت اداری و مالی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: معماری

شماره تماس: 31224444-58