نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاون

معرفی معاون


 

 

نام و نام خانوادگی: امید ایزانلو

سمت: معاون اداری و مالی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی:

شماره تماس: 05832413815  داخلی: 114