نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاون

معرفی معاون


 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم کنعانی

سمت: معاون اداری و مالی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیان فارسی

شماره تماس: 058-32413830- داخلی: 114