نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاون

معرفی معاون


 

 

نام و نام خانوادگی: امید ایزانلو

سمت: معاون اداری و مالی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: ادبیات عرب

شماره تماس: 05831220000  داخلی: 4400