نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی امور اداری

معرفی امور اداری


معرفی امور اداری وپشتیبانی

مدیریت اداری و پشتیبانی مسئولیت انجام و پی‌گیری اموراداری و پشتیبانی دانشگاه از قبیل خدمات عمومی، خدمات رفاهی، کارگزینی، حمل و نقل، فضای سبز، بهینه سازی و توسعه فضاهای کالبدی بر اساس اسناد فرادستی، نگه داری و بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات و کارپردازی... را بر عهده دارد. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
در راستای انجام وظایف مذکور، همواره تلاش نموده است با هدف تهیه بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر رسالت دانشگاه، برنامه‌ریزی جهت توسعه متوازن و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد که انجام این امر جز با رصد نمودن مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها و بهره‌گیری از آن‌ در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد.