نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی


 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم کنعانی

سمت: معاون اداری و مالی 

مدرک تحصیلی: دکتری 

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: 058-32413830 داخلی 114

محل استقرار: خیابان استقلال شمالی- کوچه شهید ایزدخواه- ساختمان مرکزی دانشگاه کوثر