نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران اداری از سال 91 تاکنون

مدیران اداری از سال 91 تاکنون


                           مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه از سال 91 تاکنون

 

نام و نام خانوادگی   دوران تصدی
حمزه حصاری 1391 لغایت 1392
مصطفی شادمهر 1392 لغایت 1393
اسداله دادمهر 1393 لغایت 1397
رضا علیزاده 1397 لغایت آبان 1398
محمد محتشمی‌کیا آبان 1398 تا کنون