نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف کارپرداز

شرح وظایف کارپرداز


محمد صادق فیروزه

کارپرداز

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

شماره تماس:۰۵۸۳۲۴۱۱۷۲۲  داخلی 127


شرح وظایف

-خرید طبق درخواست های صادر شده واحد های دانشگاه 

-تنظیم اسناد خریداری شده

-ثبت گزارش مالیات خرید ها 

-پرداخت قبوض دانشگاه 

-استعلام در خریدهای بالاتر از نصاب معاملات