نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل به شرح ذیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس حوزه های معاونت اداری و مالی :

05831220000

مدیر اموراداری وپشتیبانی:  داخلی 4100                                                             

رییس اداره کارگزینی ،رفاه ، بیمه و بازنشستگی: داخلی 4200                                    

رئیس اداره دبیرخانه: داخلی4300                                                                      

رییس اداره تدارکات وپشتیبانی: داخلی 4500

کارپردازی:    05832413815  -    داخلی119

مدیر امور مالی: 32413815 -  داخلی 125

رئیس اداره اعتبارات و اسناد:  32413815 -  داخلی 130

کارشناسان حسابداری: 32413815- داخلی 131-122 - 123

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد،جاده ارکان- بعد از بیمارستان امام حسن (ع)- دانشگاه کوثر بجنورد