نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل به شرح ذیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس معاونت اداری و مالی :

32413815  و  33-32413830

مدیر اموراداری وپشتیبانی:  داخلی 120

رییس اداره کارگزینی ،رفاه ، بیمه و بازنشستگی: داخلی 129

رئیس اداره دبیرخانه: داخلی131

رییس اداره تدارکات وپشتیبانی: داخلی 112

کارپردازی: داخلی119

فکس: 32262493

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، بلوار استقلال شمالی، کوچه شهید ایزدخواه