نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده رایگان از خدمات تندرستی دانشگاه

استفاده رایگان از خدمات تندرستی دانشگاه


استفاده رایگان از خدمات تندرستی دانشگاه

 

به گزارش رابط خبری معاونت امور اداری وپشتیبانی دانشگاه کوثر: درراستای ارج نهادن به همکاران وارائه خدمات رفاهی استفاده از خدمات مرکز تندرستی وسلامت برای کارکنان واعضای هیات علمی برای بار اول رایگان شد.

در آخرین نشست هیات رییسه به شماره 123 این تصمیم با اکثریت آرا مصوب شد و به همه کارکنان ابلاغ شد.

خدمات مرکز تندرستی وسلامت دانشگاه ، اندازه گیری های علمی با دستگاه های پیشرفته ،ارائه مشاوره سلامتی واصلاح ساختار قامتی شامل می‌شود  و این مرکز تنها مکانی استاندارد وعلمی در استان خراسان شمالی است که عموم مردم نیز می توانند به آن مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند.